CATEGORY
 • DCRC
  CHAMPIONSHIP
 • 대회참가신청
 • 문의사항
 • 010.9115.9494
 • 영업시간
 • 10:30~19:30
 • 토,일 공휴일 휴무
 • 방문을 원하시면
  전화 연락주세요!
 • 무통장입금
 • 예금주 최병훈
 • 우리은행 1005702793873
 • 하나은행 83091007405107
Total 31 items in this category
검색결과 정렬
 • 6mm ball&socket
 • 3,500
 • 미리보기
 • universal joint center
 • 42,000
 • 미리보기
 • cnc 7075 chassis brace f&r
 • 42,000
 • 미리보기
 • cnc z brace (crt)
 • 17,500
 • 미리보기
 • 2.0 graphite radio tray
 • 29,000
 • 미리보기
 • cnc 7075 4mm shock stay r
 • 25,000
 • 미리보기
 • cnc 7075 4mm shock stay f
 • 25,000
 • 미리보기
 • lower arm f/r
 • 14,000
 • 미리보기
 • truggy bumper
 • 11,000
 • 미리보기
 • body post/servo mount
 • 7,000
 • 미리보기
 • 4mm rear lower arm holder
 • 10,000
 • 미리보기
 • chassis cnc 7075
 • 138,000
 • 미리보기
 • center diff mount post
 • 14,000
 • 미리보기
 • brake linkage system
 • 7,000
 • 미리보기
 • brake rod 2*69mm
 • 3,000
 • 미리보기
 • brake cam
 • 6,500
 • 미리보기
 • brake disk(fiber-glass)
 • 11,000
 • 미리보기
 • front upper arms
 • 7,000
 • 미리보기
 • steel spur gear 62t
 • 29,000
 • 미리보기
 • universal joint f&r
 • 42,000
 • 미리보기
 • center drive shaft(112+117.5mm)
 • 14,000
 • 미리보기
 • rear drive shaft(131mm)
 • 14,000
 • 미리보기
 • turnbuckle 4*80mm
 • 7,000
 • 미리보기
 • turnbuckle 5*80mm
 • 7,000
 • 미리보기
 • 4mm front lower arm holder
 • 10,000
 • 미리보기
 • 4mm front shock stay(gray)
 • 12,500
 • 미리보기
 • 4mm rear shock stay(gray)
 • 12,500
 • 미리보기
 • 6061 chassis 3mm(gray)
 • 73,000
 • 미리보기
 • alum radio tray(gray)
 • 9,000
 • 미리보기
 • 4mm front lower arm holder
 • 10,000
 • 미리보기
 • 4mm rear lower arm holder
 • 10,000
 • 미리보기
1