CATEGORY
 • DCRC
  CHAMPIONSHIP
 • 대회참가신청
 • 문의사항
 • 010.9115.9494
 • 영업시간
 • 10:30~19:30
 • 토,일 공휴일 휴무
 • 방문을 원하시면
  전화 연락주세요!
 • 무통장입금
 • 예금주 최병훈
 • 우리은행 1005702793873
 • 하나은행 83091007405107
Total 20 items in this category
검색결과 정렬
 • Plastic Center Diff. Set
 • 38,000
 • 미리보기
 • Plastic Center Diff. Mount
 • 11,500
 • 미리보기
 • Spiral Bevel Gear (Large) 45t
 • 30,000
 • 미리보기
 • Spiral Bevel Gear (Small) 10t
 • 12,000
 • 미리보기
 • Diff. Set (Front/Rear)
 • 45,000
 • 미리보기
 • Wheel Hub, LW, 2PCS
 • 11,000
 • 미리보기
 • X2-CR PRO EP Conversion Kit(전용 바디 포함)
 • 120,000
 • 미리보기
 • CNC 3 pcs Motor Mount
 • 45,000
 • 미리보기
 • CNC 7075 Chassis Brace, Front
 • 22,000
 • 미리보기
 • 4mm Graphite Shock Tower, Rear
 • 37,000
 • 미리보기
 • Graphite Radio Tray
 • 26,500
 • 미리보기
 • CNC 7075 Chassis Brace, X2 CR
 • 42,000
 • 미리보기
 • 7075 Alum. Center Drive Shaft, HC, L&S
 • 35,000
 • 미리보기
 • 7075 Front Shock Stay
 • 40,000
 • 미리보기
 • 7075 Rear Shock Stay X2
 • 43,000
 • 미리보기
 • Spur Gear, 44T
 • 26,500
 • 미리보기
 • Cap Joint, Light Weight
 • 13,000
 • 미리보기
 • 4mm Graphite Shock Tower, Front
 • 37,000
 • 미리보기
 • 7075 CNC Chassis, lightweight
 • 140,000
 • 미리보기
 • X2-CR CONVERSION KIT
 • 285,000
 • 미리보기
1