CATEGORY
 • DCRC
  CHAMPIONSHIP
 • 대회참가신청
 • 문의사항
 • 010.9115.9494
 • 영업시간
 • 10:30~19:30
 • 토,일 공휴일 휴무
 • 방문을 원하시면
  전화 연락주세요!
 • 무통장입금
 • 예금주 최병훈
 • 우리은행 1005702793873
 • 하나은행 83091007405107
Total 3 items in this category
검색결과 정렬
 • TKR6500 - EB410 1/10th 4WD Competition Electric Buggy Kit
 • 469,000
 • 미리보기
 • TKR5603 - MT410 1/10th Electric 4×4 Pro Monster Truck Kit
 • 539,000
 • 미리보기
 • TKR7200 !! ET410 1/10th 4WD Competition Electric Truggy Kit
 • 519,000
 • 미리보기
1