CATEGORY
 • DCRC
  CHAMPIONSHIP
 • 대회참가신청
 • 문의사항
 • 010.9115.9494
 • 영업시간
 • 10:30~19:30
 • 토,일 공휴일 휴무
 • 방문을 원하시면
  전화 연락주세요!
 • 무통장입금
 • 예금주 최병훈
 • 우리은행 1005702793873
 • 하나은행 83091007405107
Total 11 items in this category
검색결과 정렬
 • 1/8 EP 4WD r/s INFRENO MP9e Evo.
 • 798,000
 • 미리보기
 • TKR8000 - EB48.4 1/8th Competition Electric Buggy Kit
 • 639,000
 • 미리보기
 • TKR5602 - ET48.3 1/8th Competition Electric Truggy Kit
 • 659,000
 • 미리보기
 • 1/8 EP 4WD r/s INFERNO MP9e TKI T1 W/BK (KT-331)
 • 798,000
 • 미리보기
 • 1/8 EP 4WD r/s INFERNO VE T2 S/B KT231P
 • 648,000
 • 미리보기
 • 1/8 EP 4WD KIT INFERNO MP9e Evo.
 • 980,000
 • 미리보기
 • 1/8 EP 4WD KIT INFERNO MP9e TKI
 • 950,000
 • 미리보기
 • 1/8 EP 4WD KIT INFERNO MP9e TKI 4
 • 980,000
 • 미리보기
 • 1/8 NEXX 8T TRUGGY ELECTRIC RTR 2.4Ghz (가격인하)
 • 630,000
 • 미리보기
 • 1/8 NEXX-8 Buggy (가격인하)
 • 370,000
 • 미리보기
 • X3-SABRE-ELECTRIC-RTR 2.4Ghz (가격인하)
 • 560,000
 • 미리보기
1